Principal Toolbox

Inrichten conform uw bedrijfsprocessen, trainen van gebruikers, vervaardigen van rapportages,
ontwikkelen van koppelingen met externe gegevensbronnen, structureel onderhoud en beheer.

De Principal Toolbox is een tool die uw projectorganisatie inzichtelijk maakt.

Het biedt een platform om alle, voor uw projectorganisatie relevante gegevens, vast te leggen. Daarbij ondersteunt de tool het projectmatig werken met oplossingen voor Portfoliomanagement, Programma- en Projectmanagement, Resourcemanagement en Tijdschrijven. Middels het combineren van de in de verschillende modules vastgelegde gegevens ontstaat de mogelijkheid voor informatieverstrekking voor alle niveaus in de organisatie.

BvPS heeft een nauwe en langdurige samenwerking met de leverancier van de Principal Toolbox: Fortes Solutions.

Inrichting Principal Toolbox

Wij verzorgen al 10 jaar implementaties van de Principal Toolbox. In overleg met de klant wordt vastgesteld welke implementatie past bij de volwassenheid, de doelen en de ambitie van de projectorganisatie. Bij het inrichten wordt daar waar nodig de standaard inrichting van de Principal Toolbox aangepast aan de processen van uw organisatie. Daarbij worden de benodigde rapportages vervaardigd en gebruikers en beheerders opgeleid.

Beheer Principal Toolbox

Voor verschillende organisaties beheren wij de Principal Toolbox. Veelal wordt het dagelijkse beheer, zoals toevoegen en autoriseren van gebruikers en het periodiek inlezen van gegevens, door de eigen organisatie uitgevoerd. Wij helpen dan bij het kennisintensievere gedeelte, namelijk het uitbreiden van de inrichting en het aanpassen cq. nieuw ontwikkelen van rapportages en het opleiden van nieuwe gebruikers. Uiteraard kunnen we ook beide beheeraspecten voor uw organisatie verzorgen.

Klanten

Wij hebben in de afgelopen 10 jaar implementaties verzorgd bij zowel de overheid als de semi-overheid als bij commerciële organisaties.