Interim management

Lijnmanagement, Portfoliomanagement, Programma- & Projectmanagement, PMO

De specialisten van BvPS combineren ervaring, een natuurlijk gevoel voor communicatie, flexibiliteit en drive om als Interimmanager u te ondersteunen.

Lijnmanagement

BvPS beschikt over ervaren lijnmanagers. Zij zijn gewend aan het geven van leiding aan teams en het vertalen van visie en strategie in operationele (team)doelen. Daarbij verzorgen zij de benodigde rapportage en communicatie naar de diverse gremia in uw organisatie.

Portfoliomanagement

Onder portfoliomanagement verstaan wij een verzameling van strategische processen en beslissingen gericht op de optimale balans tussen de planning van activiteiten en het gebruiken van schaarse middelen.

Idealiter denken en werken organisaties vanuit een bepaalde strategie. Wil men die strategie verwezenlijken, dan zal de organisatie actie moeten ondernemen om deze ten uitvoer te brengen. Portfoliomanagement is de discipline, die ervoor zorgt, dat de strategie op een beheersbare manier kan worden gerealiseerd met gebruik van de beschikbare middelen.

Ons doel is u te ondersteunen met portfoliomanagement, dat met het totaal aan projecten maximale waarde laat toevoegen aan de doelstellingen van uw organisatie.

Programma- & Projectmanagement

Wij hebben ruime ervaring met het leiden van Programma’s en Projecten. Hierbij gebruik makend van kennis over ©MSP, ©Prince2, ©Scrum en Lean.

PMO

Wij leveren diverse diensten rond PMO’s:

  • Opzetten PMO voor generieke ondersteuning van Portfolio-, Programma- en Projectmanagement.
  • Leveren van ervaren operationele resources tbv. een PMO.
  • Leveren van ervaren seniorprogrammasecretaris.